Je lepší byt v osobním nebo v družstevním vlastnictví?

23.02.2017

Chcete si koupit byt a nevíte, zda raději investovat do družstevního, nebo vlastního? Jaké jsou mezi nimi vlastně rozdíly a jaké výhody a nevýhody nám jednotlivé druhy vlastnictví přináší?

Byt v osobním vlastnictví

Jste vlastníkem bytu a toto vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. S tím je spojená také daň z nemovitosti, kterou musíte jednou ročně zaplatit finančnímu úřadu. Byt v osobním vlastnictví můžete užívat, jakkoli s ním nakládat, prodat jej či dát do pronájmu. Velikou výhodou je, že v případě financování koupě hypotečním úvěrem, jej můžete dát bance do zástavy. Nejste vlastníkem pouze bytové jednotky, ale také podílovým spoluvlastníkem společných částí domu. Tím pádem jste povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Jako určitá nevýhoda bytu ve vlastnictví může být, že vlastník je zapsán v katastru nemovitostí, který je veřejně přístupný.

Družstevní vlastnictví bytu

Vlastníkem nemovitosti nejste přímo vy, ale bytové družstvo, tedy právnická osoba. Vy jste členem tohoto družstva a díky tomu máte nejen rozsáhlá práva, ale i povinnosti. Byt můžete samozřejmě užívat ke svému bydlení. Bez souhlasu družstva ho můžete také prodat, naopak pokud chcete byt pronajímat, souhlas družstva potřebujete. V případě financování koupě družstevního bytu hypotečním úvěrem s ním standardně nemůžete ručit bankovnímu ústavu. Neplatí to však pro všechny. Banky, které poskytnou hypoteční úvěr na družstevní byt mají podmínku, že musí být možnost převodu bytu do osobního vlastnictví nejdéle do jednoho, maximálně dvou let. Velmi výjimečně se můžete setkat s tím, že družstvo souhlasí se zástavou a je možné bytem ručit aniž byste ho převáděli do OV. Družstvu za užívání bytu platíte měsíční poplatky, jejichž výši určuje členská schůze. V katastru nemovitostí je družstvo zapsáno jako celek, vlastnictví bytu je tedy veřejně anonymní.

Prodej a převod bytu

Ačkoli se často, v případě družstveního vlastnictví, používá termín prodej bytu, správně jde o převod členství v bytovém družstvu s právem na nájem bytu. K převodu členského podílu dochází v okamžiku, kdy příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nového člena družstva. Smlouva o převodu by měla být písemná a zákon nevyžaduje ověření podpisů či jiné formality. Ve většině družstev na tutu transakci existuje speciální formulář a vše lze provést velmi rychle. Převod členského podílu nepodléhá dani z nabytí nemovitých věcí.

Pokud máte byt v osobním vlastnictí, můžete s ním nakládat libovolně, ovšem jeho prodej podléhá zdanění. Od listopadu roku 2016 daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující. Příjem musí vykázat v daňovém přiznání a cenu bytu navíc doložit znaleckým posudkem. Při prodeji bytu v osobním vlastnictví je nutné nového majitele zapsat do příslušného katastru nemovitostí. Díky tomu je přepis složitější a trvá déle. 

Kupujete nebo prodáváte nemovitost a nemáte s tím zkušenosti ?

Domluvte si bezplatnou konzultaci.

Ing. Petr Čírtek

+420 723 473 357
cirtek@svobodapartneri.cz