Domácí zvířata, kouření nebo přihlášení trvalého pobytu. Přečtěte si, na co mají nájemníci právo ze zákona

23.07.2018

Rozhodnete-li se pronajímat svou nemovitost, je třeba se smířit s tím, že ne vždy bude všechno tak, jak byste chtěli, nebo si představovali. Z povahy vztahu mezi vlastníkem a pronajímatelem vyplývají člověku, kterého si do svého bytu vyberete jako nájemce, možnosti, které se vám často nemusí úplně líbit. Jaké jsou nejčastější nároky, kterým budete ze strany nájemníků čelit?

Trvalé bydliště, trvalý problém?

Možná se jako většina majitelů nemovitostí také mylně domníváte, že si nájemce bez vašeho souhlasu nemůže v bytě přihlásit trvalé bydliště. Ale chyba lávky. Skutečnost je úplně opačná. Nájemník vůbec nepotřebuje váš souhlas, aby si trvalé bydliště ve vašem bytě nahlásil, ale musí vás o tom alespoň informovat. Ke změně trvalého bydliště totiž dnes nájemci stačí jen nájemní smlouva, která obsahuje všechny potřebné náležitosti.

Stopka pro domácí mazlíčky

Je logické, že svou nemovitost chcete chránit a pronajmout ji někomu, kdo o ni ideálně bude pečovat s takovým zápalem, jako vy sami. Pokud se nájemce zmíní, že by byt rád obýval se svým domácím mazlíčkem, možná se vám hned rozsvěcí červená kontrolka. Chlupy, škrábance na podlaze a spoustu dalšího rozhodně není něco, co byste ve své nemovitosti přivítali, jakkoliv rozkošní mohou domácí mazlíčci potenciálních nájemců být.

Jenže. Podle zákona nájemci nemůžete zakázat v nájemním bytě zvířata chovat a nájemce tedy nepotřebuje ani váš souhlas. Pokud tedy máte chuť zanášet ustanovení o domácích mazlíčcích do smlouvy, vězte, že je to v rozporu se zákonem a tím pádem neplatné.

Pokud se ale zvíře bude chovat nepřípustně, ničit vybavení bytu nebo rušit ostatní obyvatele domu, musí nájemce sjednat nápravu a uhradit veškeré způsobené škody.

Když se z návštěvy stane spolubydlení

Nájemník vám vždy musí nahlásit, když se rozšíří počet osob, které v domácnosti bydlí. Pokud se tak nestane do dvou měsíců od chvíle, kdy změna nastala, máte možnost vypovědět nájemní smlouvu s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Toto se týká nejen dalších osob v nájmu, ale i v případě podnájemníků. Nájemník si může vzít do bytu podnájemníka, který mu bude platit dohodnutou sumu peněz za obývání části bytu. Ani k tomuto nájemník nepotřebuje souhlas majitele. Nicméně nájemce vám musí podle výše popsaného schématu dát do dvou měsíců nejpozději o všem vědět. Podnájemní smlouva pak končí vždy, když končí smlouva nájemní.

Můžu v bytě kouřit?

Nájemce může v bytě bez souhlasu majitele kouřit. I když se vám to nejspíš nebude líbit, není to důvod vypovězení nájemní smlouvy. V tomto případě je zákon jednoznačně nakloněn nájemcům.

Co z toho všeho vyplývá? Klíčovým je správný výběr nájemníka, který se bude chovat v bytě tak, jak je to nejbližší vaší představě. O tom, jak správného nájemce vybrat, jsme psali tady.

Naše ostatní články ze seriálu #vlastnimneresim:

Nájemní smlouva z internetu nebo od právníka? Tipy pro vlastníky i nájemce

6 chyb, kvůli kterým jste ještě nepronajali svůj byt

Velký zisk nebo dlouhodobá obsazenost? Rozmyslete si, co od pronájmu chcete

Určitě určitou! Nebo neurčitou? Přečtěte si, na jak dlouhou dobu byt pronajmout

Domluvte si osobní schůzku.

Ing. Petr Čírtek

+420 723 473 357
cirtek@svobodapartneri.cz